Chơi ván cược 200k Win trở lên:
+ Có tứ quý A – Tặng 500,000 Win
+ Có Thùng Phá Sảnh – Tặng 100,000 Win
+ Có Thùng Phá Sảnh Thượng – Tặng 1,000,000 Win
+ Có Thùng Phá Sảnh Hạ – Tặng 1,000,000 Win