Thời gian: 17:30 13/12/2017 – 23:59 19/12/2017
+ Nạp 50K nhận ngay VIP Tuần + hơn 30tr Win
+ Nạp liên tục 3 lần chỉ với 50k nhận hơn 30tr Win
+ Không cộng dồn cho sự kiện nạp lần đầu
+ Bạn đã nạp liên tiếp 0 lần